Świetlica szkolna

Świetlica to nie tylko sposób na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, ale również ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.

Świetlica powinna spełniać funkcję opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną i edukacyjną. W związku z tym naszym celem jest kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego i przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku. Chcemy aktywizować uczniów, wspierać ich uzdolnienia i zainteresowania, kształtować pozytywne relacje z rówieśnikami i dorosłymi. Naszym celem jest również rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu.

Świetlica w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zębie jest adresowana głównie  do uczniów klas szkoły podstawowej – klas 1 do 3. Otwarta jest w godz. 7.30-8.00 i 11.30-16.30. Wymagana jest zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach świetlicowych. W ofercie świetlicy znaleźć można m.in. zajęcia czytelnicze, artystyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, gry i zabawy.

Z dokładnym planem pracy świetlicy można zapoznać się na miejscu. Zapraszamy!

W tym roku szkolnym na świetlicy pracuje 7 nauczycieli: Katarzyna Bartel, Beata Zalińska, Agnieszka Rzadkosz, Krzysztof Sroka, Adrian Klasmerus, Katarzyna Ramsz-Czaicka, Bartłomiej Sawera

Plan działania świetlicy

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 – 8.00   K. Bartel   K. Bartel   K. Bartel   K. Bartel   K. Bartel
8:00 – 11.30 Nieczynne Nieczynne Nieczynne Nieczynne Nieczynne
11:30 – 12:30 B. Zalińska
B. Zalińska A. Rzadkosz
B. Zalińska B. Zalińska
12:30 – 13:30 K. Ramsz-Czaicka B. Zalińska

A. Klamerus

A. Rzadkosz
K. Sroka
B. Zalińska

B. Sawera

B. Zalińska

A. Rzadkosz

13:30 – 14:30 B. Zalińska

B. Sawera

B. Zalińska

A. Klamerus

B. Sawera
K. Sroka
K. Sroka  B. Zalińska

K. Sroka

14.30-15.30 B. Zalińska

B. Sawera

B. Zalińska

A. Klamerus

B. Sawera
K. Sroka
B. Sawera
B. ZalińskaK. Sroka
15:30- 16:30 B. Zalińska A. Klamerus
K. Sroka B.Sawera
B. Sawera

 

Facebook
YouTube
Skip to content