Ramowy plan dnia

Godziny Ramowy plan dnia
7.00-8.00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO WSPÓLNEJ SALI: 

 • zabawy według zainteresowań dzieci;
 • gry i zabawy twórcze, dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze;
 • oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych;
 • praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka;
 • swobodne rozmowy z dziećmi i rodzicami;
8.00-8.30

ROZCHODZENIE SIĘ DO SWOICH SAL POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA: 

 • zabawy i ćwiczenia poranne;
 • czynności higieniczne i samoobsługowe
8.30-9.40

ŚNIADANIA

9.40-10.40

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE BĘDĄCE REALIZACJĄ WYBRANYCH TREŚCI Z PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKONEGO OPARTE O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

10.40-11.20

ZABAWY W SALI LUB OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM: 

 • gry i zabawy swobodne i zorganizowane w grupie;
 • obserwacje przyrodnicze, zajęcia według zainteresowań dzieci;
 • gry i zabawy stolikowe, malowanie, rysowanie, czytanie bajek, itp.;
 • wyjście na spacer;
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
11.20-11.30

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU: 

 • czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe;
11.30-12.00

OBIAD

12.00-12.30

ODPOCZYNEK POOBIEDNI: 

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej;
 • praca indywidualna z dzieckiem;
 • zabawy swobodne;
12.30-13.40

ZAJĘCIA LUB ZABAWY POPOŁUDNIOWE: 

 • zabawy i ćwiczenia utrwalające;
 • gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze;
 • zabawy ze śpiewem;
 • działalność plastyczna;
 • zabawy ruchowe;
 • zajęcia dodatkowe;
 • praca indywidualna wspomagająca rozwój dzieci;
 • zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu;
13.40-13.50

PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU: 

 • czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe;
13.50-14.00

PODWIECZOREK

14.00-17.00

SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO WSPÓLNEJ SALI: 

 • stwarzanie warunków do zabaw według zainteresowań dzieci w wybranych kącikach tematycznych;
 • praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci;
 • gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne, stolikowe;
 • prace porządkowe w sali;
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
 • rozchodzenie się dzieci do domów.
Facebook
YouTube
Skip to content