Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zębie :
Piotr Malinowski

Wicedyrektor:
Dorota Zatorska

Wicedyrektor:

Magdalena Majerczyk

Nauczyciele edukacji przedszkolnej:
Stanisława Bochenek, Beata Gąsienica-Kościelny, Maria Jarosz, Jolanta Lassak, Joanna Lesisz, Aneta Olejko, Agnieszka Rzadkosz, Maria Stachulak, Alicja Słowik , Renata Zych

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu:
Ewa Worwa

Nauczyciel wspomagający w szkole:

Alicja Dziedziniewicz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Adrian Klamerus, Monika Komperda, Anna Macioł, Małgorzata Paluch, Agnieszka Rzadkosz, Dorota Zatorska, Małgorzata Dziadkowiec

Nauczyciele religii:
s. Zofia Bączek, Urszula Albertusiak

Nauczyciele humaniści:
język polski: Gabriela Kułach, Anna Rzadkosz, Grażyna Warot
historia: Krzysztof Sroka
wiedza o społeczeństwie: Piotr Malinowski

Nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych:
matematyka: Katarzyna Zarzycka, Katarzyna Bartel, Małgorzata Dziadkowiec
geografia: Teresa Bafia
przyroda : Teresa Bafia
biologia : Renata Tragarz
chemia : Ewa Worwa
fizyka: Adrian Klamerus

Nauczyciele przedmiotów informatycznych:
informatyka:   Andrzej Kubatek
edukacja informatyczna: Andrzej Kubatek

Nauczyciele języków obcych:
angielski: Katarzyna Ramsz – Czaicka, Ewelina Gierasimiuk-Merta
niemiecki: Aneta Krzysiak

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:
muzyka: Agnieszka Warczak
plastyka: Monika Komperda, Małgorzata Paluch
technika: Adrian Klamerus, Andrzej Kubatek

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:
Ewelina Gierasimiuk-Merta, Piotr Malinowski

Nauczyciele wychowania fizycznego:
Bartłomiej Sawera, Lech Winiarczyk

Nauczyciel bibliotekarz:
Katarzyna Bartel

Nauczyciele pedagodzy:
Łukasz Iżyk – pedagog

Karolina Kumorek – pedagog specjalny

Psycholog:

Patrycja Świętek

Nauczyciele logopedzi:
Magdalena Majerczyk, Wioletta Misiura, Ewelina Gierasimiuk-Merta

Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych:

Karolina Kumorek

Nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych:
Karolina Kumorek

Nauczyciele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
Katarzyna Zarzycka, Grażyna Warot, Ewelina Gierasimiuk-Merta, Gabriela Kułach

Nauczyciele na świetlicy:
Adrian Klamerus, Bartłomiej Sawera, Krzysztof Sroka, Agnieszka Rzadkosz, Beata Zalińska, Katarzyna Ramsz-Czaicka, Katarzyna Bartel, Urszula Albertusiak

Facebook
YouTube
Skip to content