Zajęcia dodatkowe

W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie podstawa programowa wraz z językiem angielskim realizowana jest w godz. 8.00-13.00. W dalszej części dnia mogą być realizowane zajęcia dodatkowe. We wszystkich grupach prowadzone są zajęcia doskonalące umiejętności matematyczne i logicznego myślenia. Nasze przedszkolaki nabywają kompetencje społeczno – emocjonalne. W przedszkolu w Zębie w grupach najstarszych oraz w oddziałach zerowych prowadzona jest robotyka i JUDO. Także dla dzieci z tych grup organizowane jest nauczanie religii.

Facebook
YouTube
Skip to content