Egzaminy

Jak co roku tak i w  roku szkolnym 2023/24 swój pierwszy w życiu poważny egzamin napiszą uczniowie klas ósmych.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 14-16 maja.

Uczniowie przystąpią kolejno do trzech przedmiotów obowiązkowych.

Oto terminy:

  • 14 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja 2024 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 16 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

  • 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 12 czerwca 2024 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki 3 lipca 2024 r.

Dokumenty:

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Facebook
YouTube
Skip to content