Wywiadówki i zebrania informacyjne

DATATEMATYKA
5 września 2023 r.  Spotkanie organizacyjne (przedszkole)
1. Zebranie ogólne z dyrektorem
2. Spotkania z wychowawcami
12 września 2023 r.Spotkanie organizacyjne (szkoła)
1. Zebranie ogólne z dyrektorem
2. Spotkania z wychowawcami
3 października 2023r.Spotkania informacyjne
7 listopada 2023 r.Zebranie z wychowawcą (przedszkole)
9 listopada 2023 r.Zebranie z wychowawcą  (szkoła)
19 grudnia 2024 r.Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
Spotkanie informacyjne w przedszkolu
16 stycznia 2024 r.Zebranie śródroczne  (przedszkole)
1. Zebranie ogólne z dyrektorem
2. Spotkania z wychowawcami
23 stycznia 2024 r.Zebranie śródroczne  (szkoła)
1. Zebranie ogólne z dyrektorem
2. Spotkania z wychowawcami
6 lutego 2024 r.Spotkania informacyjne
5 marca 2024 r.Zebranie z wychowawcą (przedszkole)
12 marca 2024 r.Zebranie z wychowawcą (szkoła)
9 kwietnia 2024 r.Spotkania informacyjne
7 maja 2024 r.Spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną
14 maja 2024 r.Zebranie z wychowawcą w przedszkolu
11 czerwca 2024 r.Zebranie z wychowawcami- przekazanie pisemnej informacji o przewidywanych ocenach
21 czerwca 2024 r.Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
Facebook
YouTube
Skip to content