Historia szkoły

W 1886 roku w listopadzie został rozpoczęty pierwszy rok nauki w nowo powstałej Szkole Ludowej w Zębie. Pierwszym nauczycielem był miejscowy góral Jędrzej Bobak.  W latach 1903-1907 do tej szkoły chodził Franciszek Łukaszczyk z Bustryku, późniejszy prof. medycyny – światowej sławy onkolog i radiolog, uczeń Marii Skłodowskiej – Curie. Założyciel i dyrektor pierwszego Instytutu Radowego w Warszawie. W 1933 roku rozpoczęli tu pracę państwo Zofia i Andrzej Plucińscy. Do szkoły chodziło wówczas 163 uczniów. W latach 1945-1958 szkoła stała się kuźnią inicjatyw społecznych na rzecz Zębu. Za pomocą kierownika szkoły Andrzeja Plucińskiego i ks. proboszcza Ludwika Mizery zostało zorganizowanych wiele wymagających przedsięwzięć: elektryfikacja, wodociąg, poczta i nowy drewniany budynek szkoły. W dniu 7 czerwca 1970 roku szkole nadano imię Heleny Marusarzówny. W 1988 roku dzięki staraniom dyrektora szkoły mgr Bronisława Stocha oddano do użytku nowe skrzydło szkoły tzn. części murowaną budynku. W 1999 roku w Zębie otwarto gimnazjum. W dniu 25 września 2001 roku Uchwałą Rady Gminy Poronin gimnazjum w Zębie otrzymało imię Jana Pawła II. Staraniem dyrektor mgr Bożeny Bobak i wójta Gminy Poronin mgr Bronisława Stocha w dniu 18 maj 2006 roku rozpoczęto pracę przy budowie sali gimnastycznej. W dniu  4 września 2007 roku dokonano uroczystego otwarcia tego obiektu. Dalszą konsekwencją podjętych wówczas działań było rozpoczęcie budowy gimnazjum w 2012 roku. W dniu 1 września 2015 roku w Zębie odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego wraz z uroczystym otwarciem nowego budynku. W listopadzie 2016 roku odbyły się uroczystości z okazji 130-lecia szkoły. W maju 2017 r. wydana została książka „130 lat Szkoły w Zębie” pod redakcją Teresy Bafii.
W związku z reformą edukacji 31 sierpnia 2017 r. przestał istnieć Zespół Szkół w Zębie, a od 1 września działała Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny zlokalizowana w dwóch budynkach. W 2018 r. w starym budynku szkoły przeprowadzono generalny remont i w części murowanej swoją działalność zainagurowało Gminne Przedszkole w Zębie. Obie te placówki połączono 1 września 2019 r. w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zębie.

 

 

Facebook
YouTube
Skip to content